Quyết định bản quyền K14 – Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Quyết định bản quyền K14 – Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành theo Quyết định số 14/2004/QĐ-BKHCN ngày 25.06.2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ điểm 13.2 và điểm 13.6.b của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14.02.2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

Căn cứ kết quả thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu:

Chấp nhận đơn hợp lệ với những ghi nhận sau đây:

Ngày nộp đơn: 11/09/2013

Chủ đơn(*): Công ty TNHH đầu tư và xúc tiến thương mại ZENCO (VN)

Địa chỉ: Số 24 ngõ 165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Nhãn hiệu: K14.VN Đồng phục đẹp – Kỉ niệm đẹp

Nhóm hàng hóa/ dịch vụ: 25,40

Chánh Văn phòng Trưởng phòng Đăng ký, Giám đốc Trung tâm thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Từ khoá