Đăng ký khuyến mại

Đăng ký khuyến mại

  Thiết kế miễn phí 100% <3

  Họ và tên (*)

  Số điện thoại liên hệ (*)
  (SĐT thường xuyên liên lạc được)

  Lớp bạn đã có ý tưởng thiết kế chưa?(*)
  ( Chọn: 1= Đã có ý tưởng. 2 = Chưa có, cần K14 tư vấn thêm. 3 =Khác )

  Số lượng áo dự định làm(*)
  ( Ví dụ: 40 áo )

  DK

  Từ khoá