Dia chi lam ao lop o tai Hoa Binh, Địa chỉ làm áo lớp ở tại Hòa Bình