Tuyển Cộng Tác Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Thiết Kế Áo Đồng Phục - K14.VN