Slogan áo lớp "Mr Bảo và 45 tên cướp" ấn tượng

Hai Thầy giúp E với. Đây là phần conten nhưng E ko viết bài được , E muốn chèn link để điều hướng spider nhưng nếu chỉ chèn anchor text thông thường mà các từ khóa E lập lại liên tục ( ” ao dong phuc | dong phuc lop | ao lop | ) thì sẽ bị trùng nội dung. Như vậy ở phần này nếu muốn điều hướng spider tốt thì E nên dùng thẻ gì ah?

Dùng thẻ H2 ?

Hay thẻ Liv vậy Thầy?