Cách Sửa Áo Đồng Phục Bị Lỗi? Phải làm áo khi áo đồng phục bị lỗi? K14.VN

Nhận áo xong, áo bị lỗi, bị sai hỏng thì phải làm như thế nào?

Đồng Phục K14 mời bạn xem cam kết trên website tại: http://k14.vn/cam-ket

Trong trường hợp bạn thấy áo lớp mình có lỗi hỏng hay nhầm mẫu thiết kế, hãy liên hệ ngay với nhân viên chăm sóc khách hàng K14 và gửi lại áo đồng phục. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra giúp bạn. Chúng tôi sẽ làm lại cho bạn hoặc hoàn lại 100% giá trị sản phẩm. 

Từ khoá