Thiết kế áo lớp trực tuyến, Thiết kế áo lớp miễn phí tùy chọn mẫu áo.

Nếu lấy mẫu áo trên mạng thì công ty có làm được không?

  Để tạo nên mẫu thiết kế cho áo đồng phục lớp mình, bạn phải có ý tưởng để chúng tôi vẽ lại cho bạn. Bạn có thể sử dụng các hình ảnh vẽ tay hay trên máy tính gửi cho chúng tôi. Hoặc bạn có thể tham khảo kho mẫu áo trên website của K14,  và cả các mẫu áo bạn lấy từ trên mạng về. Chúng tôi sẽ vẽ lại mẫu theo ý bạn. Nếu bạn cần các thông tin khác ( thông tin khuyến mãi, cách thức đặt hàng, cách bảo quản áo, cách chọn size áo , cách phân biệt vải đẹp,…) hãy gọi cho K14 tại: 0977766825.

 

Từ khoá