Lam ao dong phuc lop o tai Yen Bai, Làm áo đồng phục lớp ở tại Yên Bái