Làm áo lớp ở tại Điện Biên, Lam ao lop o tai Dien Bien