Làm áo lớp ở tại Lạng Sơn, Lam ao lop o tai Lang Son