Lam Ao Lop O Tai Ha Giang, Làm Áo Lớp Ở Tại Hà Giang