Lam ao dong phuc lop o tai Hoa Binh, Làm áo đồng phục lớp ở tại Hòa Bình