Đồng phục Vip, Áo lớp Vip, Dong phuc Vip, Ao lop vip