Đồng phục sinh viên, Dong phuc sinh vien, Đồng phục sinh viên đẹp