Dong phuc lop 12, Đồng phục lớp 12, Dong phuc lop, Đồng phục lớp