Lam Ao Lop O Tai Bac Ninh, Làm Áo Lớp Ở Tại Bắc Ninh