Dong phuc lop 12, Áo đồng phục lớp 12, Dong phuc lop 12