Đồng phục độc đáo, Dong phuc lop doc dao, Đồng phục lớp, Dong phuc lop