Lam ao dong phuc lop o tai Ha Giang, Làm áo đồng phục lớp ở tại Hà Giang