Đồng phục lớp, Dong phuc lop, Dongphuclop, Đồng phục lớp đẹp