Lam Ao Lop O Tai Thai Nguyen, Làm Áo Lớp Ở Tại Thái Nguyên