Lam ao dong phuc lop o tai Hưng Yên, Làm áo đồng phục lớp ở tại Hung Yen