Lam Ao Lop O Tai Hai Duong, Làm Áo Lớp Ở Tại Hải Dương