Làm áo lớp ở tại Lào Cai, Lam ao lop o tai Lào Cai