Làm áo lớp ở tại Thanh Hóa, Lam ao lop o tai Thanh Hoa