Dia chi lam ao lop o tai Son Tay, Địa chỉ làm áo lớp ở tại Sơn Tây