Lam ao dong phuc lop o tai Nam Dinh, Làm áo đồng phục lớp ở tại Nam Định