Lam ao dong phuc lop o tai Thai Binh, Làm áo đồng phục lớp ở tại Thái Bình