Lam ao dong phuc lop o tai Bac Ninh, Làm áo đồng phục lớp ở tại Bắc Ninh