Lam ao dong phuc lop o tai Thai Nguyen, Làm áo đồng phục lớp ở tại Thái Nguyên