Làm áo lớp ở tại Tuyên Quang, Lam ao lop o tai Tuyen Quang