Áo đồng phục gia đình văn hóa, Đồng phục gia đình văn hóa