Dong phuc sinh vien dep, Áo đồng phục sinh viên, Dong phuc sinh vien dep