Dia chi lam ao lop o tai Thai Nguyen, Địa chỉ làm áo lớp ở tại Thái Nguyên