Đồng Phục Lớp Cổ Bẻ, Đồng Phục Lớp Màu Trắng, Dong phuc co be